Alle på topp: NAIS Grov   2021 Klasse: A B C oppdatert 1.mars 2021
krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet Norsk bestenotering: 293 Reidun Ann Støle 4 skyttere ( -183 )
2020 pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.
ny 1 Mats Gaudestad, Vennesla PK 269 ny 7.feb Kristiansand Pistolbane Kr.sand Garnison PK
+5 2 Ingunn Marie Edvardsen, Greipstad PK Kv 255 -26 7.feb Kristiansand Pistolbane Kr.sand Garnison PK
ny 3 Robert Ivedal, Vennesla PK 237 ny 7.feb Kristiansand Pistolbane Kr.sand Garnison PK
+130 4 Bjørn Thomas Ersdal Olsen, Birkenes & Lillesand SSL 88 -102 7.feb Kristiansand Pistolbane Kr.sand Garnison PK