Alle på topp: NAIS Grov   2022 Klasse: A B C oppdatert 18.januar 2022
krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet Norsk bestenotering: 293 Reidun Ann Støle 0 skyttere ( -168 )
2021 pl Navn, Klubb klasse Sum 2021 Dato type Sted Arr.