Alle på topp: Luft 1h.st. U14 2019 Klasse: A B C oppdatert 14.januar 2019
krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 1 skyttere ( -28 )
2018 pl Navn, Klubb klasse Sum 2018 Dato type Sted Arr.
ny 1 Mari Berg Forren, Oppdal PK Kv U14 339 ny 12.jan Støren Skytesenter Støren SSK