Alle på topp: Luft 2h.st. U12 2022 Klasse: A B C oppdatert 18.januar 2022
krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 4 skyttere ( -56 )
2021 pl Navn, Klubb klasse Sum 2021 Dato type Sted Arr.
+6 1 Cathrine Hella, Ringerike PK Kv U12 353 -7 14.jan Ringerikshallen Ringerike PK
+35 2 Ullrikke Sem-Jacobsen, Ringerike PK Kv U12 301 -12 7.jan Kolsås Bærum PK
ny 3 Haakon Olerud, Bærum PK Menn U12 296 ny 6.jan   Kolsås Bærum PK
ny 4 Mille Martine Almvang, Bærum PK Kv U12 294 ny 6.jan Kolsås Bærum PK