Alle på topp: Hurtig Mil   2021 Klasse: A B C oppdatert 1.mars 2021
krav 555 520 475 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet Norsk bestenotering: 586 Bernhard Kvale 0 skyttere ( -315 )
2020 pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.