Adelskalender-2021 pr 1.mars 2021
pl. ISSF-Ývelser poeng 0 skyttere -22
diff. 20 pl.   klasse diff. 20 diff Sum Fri Silh Luft 60 VM Grov Std