Adelskalender  -  2023 pr 5.februar 2023
pl. Alle Øvelser poeng 0 skyttere -31
diff. 22 pl.   klasse diff. 22 diff Sum Fri Silh Luft 60 VM Grov Std VM Fin Hurtig Fin Hurtig Grov