Adelskalender  -  2021 pr 1.mars 2021
pl. Alle Øvelser poeng 0 skyttere -18
diff. 20 pl.   klasse diff. 20 diff Sum Fri Silh Luft 60 VM Grov Std VM Fin Hurtig Fin Hurtig Grov