www.skyting.no

Statistikk Approberte stevner 2022 for OKTS

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt

   Startkort 2022
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt

    

         

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser
    
 
 

    Statistikk 2021

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin
T96 Grov
T96 Militær
T96 Revolver
T96 Magnum 1
T96 Magnum 2
T96 S-pistol
T96 S-Revolver

Regler for NAIS – Luft-Sprint

 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Aina Thune
Alexander Bull
Anders Kortgård
Andreas Flaten
Arne Lidwin
Asbjørn Heid
Bernt Waldemar Landgraff Bratlie
Bertil Edgar Waldemar Jenssen
Bjørn Solheim
Bård Flatin
Dag Hermann Kofoed
Eindride Stien
Eivind Espenes
Erlend Hamre
Eskil Nordby
Gunnar Wistad
Göran Anders Martin
Hans Erik Henaug
Harald Olestad
Helge Atle Rønningsen
Herman Loennechen
Howard Neufeld
Hugo Haug
Håvard Todal
Jan Erik Hagen
Jon Audun Moe
Jon Fossum
Jone Fuglestad
Kai Roald Hansen Svestad
Kaj Jacobsen
Kenneth Snarli
Kjell Andor Didriksen
Kjell Arne Trondsen
Kjell Jørund Johannesen
Kristian Sivert Jensen
Kristine Thune
Lauritz Torjul
Magnus Christopher Hoch-Jørgensen
Marius Sletvold
Memduh Sualp
Nils Einar Eide
Ole Martin Rønning
Ole Petter Tjørve
Olga Cherniievska
Petter Helgevold Reed
Petter Stueflotten Svee
Reidar Andre Hundstad
Reidar Haugen
Rolf Ragnvald Tamber
Roy Bjørndal
Rune Finstad
Sergey Shaposhnikov
Sigurd Anthun Asbjørnsen
Stian Byvold Torsdal
Stian Engebretsen
Sverre Richard Knutsen
Tanja Eli Sæter
Thore André Bjerke
Tiago Julian Gjetrang Luis
Tim Edvard Bache-Svendsen
Torbjørn Pedersen
Torgeir Berg Svendsen
Øivind Ruud
Øystein Rambøl