www.skyting.no

Statistikk Approberte stevner 2021 for OKTS

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt

   Startkort 2021
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt

    

         

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser
    
 
 

    Statistikk 2020

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin
T96 Grov
T96 Militær
T96 Revolver
T96 Magnum 1
T96 Magnum 2
T96 S-pistol
T96 S-Revolver

Regler for NAIS – Luft-Sprint

 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Aina Thune
Aleksander Lindstad Stanisic
Anders Kortgård
Arne Lidwin
Astrid Bendiksen
Bjørn Solheim
Erlend Hamre
Göran Anders Martin
Harald Evensen
Harald Olestad
Helge Atle Rønningsen
Herman Loennechen
Hugo Haug
Håvard Bjørkedal
Jan Erik Hagen
Jon Audun Moe
Jon Erik Modahl
Kaj Jacobsen
Kjell Arne Trondsen
Kristine Thune
Nils Einar Eide
Odd Arne Hagen
Ole Petter Tjørve
Rolf Kristian Elvemo
Rune Finstad
Sergey Shaposhnikov
Svein Erik Eiklid
Thomas Riise
Torgeir Berg Svendsen
Øivind Ruud