www.skyting.no

Stevnestatistikk 2020 for Kristiansand Garnison PK

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt


   Startkort for 2020
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt

    

     

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser


    Statistikk for 2019

"Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
Regler for NAIS – Luft-Sprint

 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luftsprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Christer Sannerhaugen
Dag Olav Nilsen
Eirik Lågstad
Erlend Alexander Hanssen Borge
Ernesto Santos Cagunot
Frode Øien
Geir Andre Rud Christiansen
Jens Herland Kristiansen
Jon Anders Olsen
Kevin Lien Hagen
Kjetil Holm
Kim Arild Foss Mulder
Knud Erik Svendsen
Linda Ødegaard
Marilyn Johansen
Morten Berg
Morten Teinum
Neil Scott James Campbell
Nicolai Øglænd
Odd von Porat Fiane
Ole Thomas Furuseth
Ove Kristiansen
Per Ole Michael Engman
Reidar Kyllesdal

Ronny Lavik
Rune Elefsen
Scott Ivar Norevik Campbell
Stefan Klasson
Stein Kjetil Medema
Svein Dagfinn Heldal
Terje Stenberg
Terje Widding

Tor C. Søndergaard
Torbjørn Dybfest
Trond Eidem
Trond Nygaard