www.skyting.no

Stevnestatistikk 2020 for Kristiansand PK

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt


   Startkort for 2020
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt
 

     

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser


    Statistikk for 2019

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
Regler for NAIS – Luft-Sprint

 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luftsprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Anders Skotnes
Andre Nilsbakken
Arne Edvardsen
Arshia Hakimi
Bent Terje Lindanger
Bernodus Von Rijn
Bård Gjerustad Bergkvist
Chris-Robin Bjørnå
Darrel Collum
Erik Mordt
Frank Robert Tegnander
Hallvor Kåre Brunstad
Halvor Toreskaas
Hans Christian Lie Johannessen
Hans Olav Labas
Harald Schjelderup
Helene Pedersen
Jan B. Tønnesen
Jochen Lauw
John Philip Erichsen
Jon Dag Repstad
Jørgen L. Sandhåland
Karl Fredrik Tidholm
Leif Andreas Hirsti
Lise Marie Elve Selseng
Maria Gina Nessler
Martin Viste
Odd Geir Ramsland Westermann
Preben Bakken
Roald Stallemo
Roy Kuno Hanssen

Svein Bruce
Svein Petter Bergkvist
Tobias Ribe Vatne
Tom Ånesland
Tom Børre Olsen
Tom Kristian Nomeland
Tomaz Karolczak
Tone Christoffersen
Tor Einar Sandvikmoen
Tor-Arne Tandberg
Tor-Erling Nordgaard-Tveit
Svein D. Heldal
Vidar Strand
Øystein Stamland
Øyvind Magnussen