www.skyting.no

Stevnestatistikk 2020 for Ørland PK

Norges Ti på topp

 

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt

   Startkort for 2020
  
Oppnådde krav bane i år
   Oppnådde krav felt i år

  

         

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser
 

 

    Statistikk 2019

 "Alle på topp"-lister

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
 Regler for NAIS – Luft-Sprint
 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Anders Hernes
Arn Inge Mikkelhaug
Arne Johan Ervik
Audun Edgar Klette
Bjørn Harald Vik
Bjørn Tore Mørk
Casper Christophersen Ring
Daniel Sommervold
Eirik Kvalsvik
Emily Pietrzak
Helge Olden
Håvard Hoff
Iver Aamold Olden
Jon Barseth
Jostein Utstrand
Kenneth Svinsås

Lavrans Hofstad
Ludvik Paulsen Wigdahl
Magnar Lien Rabban
Maiken Hellem Dahl
Malin Sagmyr
Malin Vik
Martin H. Stranden
Martin Solheim
Maya Rønning
Morten Antonsen
Oscar Milde Leirvik
Pål Jarle Talmo
Roger Vik
Rune Kristian Hansen
Sivert Mørch Kirknes
Stephen Hepsø
Terje Torsen
Thien-Tan Nguyen

Thorfinn Marius Faldahl
Tomas Dahl
Tormod Fremstad
Torvald Fagervold Vik
Vegard Rabban
Viggo Olden