Stevnedeltakelse Kvinner, fordelt på 4 klubber ( -1 )
Klubber per gren: 3 2 3 2 1 1
diff 2019 pl Sum diff 2019 klubb Felt Mil Felt Rev Felt S-pst Felt Fin Felt S-rev Felt Grov
=0 1 12 -98 Støren SSK 2 3 2 2 2 1
=0 2 11 -85 Trondhjems PK 5 4 1 1
=0 3 1 -26 Oppdal PK   1
+1 3 1 -10 Viking PK og RK 1