Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2021
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2021 ant. sk.:
Tellende res. er fom. 1. jan. 2020 tom. 31. des. 2020. A
Resultater fra denne periode må være sendt inn før B
31. des. 2020 for at de skal bli med i statistikken. C
D
pl. Navn klasse Sum