www.skyting.no

Stevnestatistikk 2020 for Stavanger PK

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt

   Startkort for 2020
  
Oppnådde krav bane
   Oppnådde krav felt

    

         

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser


    Statistikk for 2019

     

 

 

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin

T96 Grov

T96 Militær

T96 Revolver

T96 Magnum 1

T96 Magnum 2

T96 S-pistol

T96 S-Revolver
 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Adrian Halle

Ann Kristin Tegle
Arne Heistad
Arne Olav Halle
Glen Bjørheim

Gunnar Aastrand
Gunnar Terje Halvorsen
Harald Håheim
Harald Ræge
Helge Lothe Johansen

Hilde Knudsen Holter
Håkon Skjelvik
Kenneth Bjørheim Eik

Kristin Håheim
Lars Øglænd Håheim
Leif Øverland
Linn Iren Flaate
Mathilde Knudsen Dahl

Mats Økland
Njål Miljeteig
Ole Morten Larsen
Per Magnus Vagle
Per-Audun Hadland
Pål Eirik Steindal
Ranveig Iren Harnes Sunde
Roar Edvardsen
Roy Andre Danielsen

Roy Wollvik
Sebastian Halle

Ståle Waagbø

Thor Inge Jacobsen
Tor Inge Brokjøb