www.skyting.no

Statistikk Approberte stevner 2020 for OKTS

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter bane
   Antall starter Felt

   Startkort 2020
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt

    

         

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    Felt-øvelser
    
 
 

    Statistikk 2019

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin
T96 Grov
T96 Militær
T96 Revolver
T96 Magnum 1
T96 Magnum 2
T96 S-pistol
T96 S-Revolver

Regler for NAIS – Luft-Sprint

 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
    Felt Grov
    Felt Militær
    Felt Revolver

Stevner per skytter:

Aina Thune
Anders Hardangen
Anders Kortgård
Anders Martin
Anders Røine
Anders Væg
Annina Isabel Luterbacher
Arne Lidwin
Astrid Bendiksen
Bjørn Kristian Solberg
Bjørn Stensrud
Dias Viktorovitsj Assembayev
Einar Bakke
Erik Abrahamsen
Erlend Hamre
Erlend Romsås
Eystein Myking
Gyorgy Tamas Kalman
Göran Anders Martin
Hans-Andre Aadland Høen
Harald Evensen
Hege Rolt
Helge Atle Rønningsen
Herman Loennechen
Hugo Haug
Håvard Bjørkedal
Håvard Todal
Jan Erik Hagen
Jan-Eirik Bergesen
Jens Magnus Glattetre
Johan Fredrik Juell
Jon Erik Modahl
Kaj Jacobsen
Kjell Arne Trondsen
Kjell Jørund Johannesen
Knut Roger Josefsen
Kristian Bugge
Kristian Mykland
Kristine Thune
Lauritz Torjul
Leif Kruse
Marie Lahn Rømcke
Marius Sletvold
Nils Peter Munch-Møller
Ole Petter Tjørve
Per Sundland
Reidar Haugen
Rolf Kristian Elvemo
Rune Finstad
Rune Grønn
Sigbjørn Aksel Stensrud Ekman
Stein Rolt
Stein Westli Amundsen
Stephen Robert Løken
Stian Engebretsen
Svein Erik Eiklid
Talin Michelle Vartivarian
Theodore Grødahl
Thore Andre Bjerke
Torgeir Berg Svendsen
Trond Holstad
Truls Erik Aas
Vegar Helgesen
Øivind Ruud