www.skyting.no

Statistikk Banestevner 2020 for Lillestrøm PK

www.fsu.no

Norges Ti på topp

 

 

Aktivitet

   Kretsens Ti På Topp

 

   Antall starter
   Antall starter Felt


   Startkort for 2020 
   Oppnådde klassekrav bane
   Oppnådde klassekrav felt

         
 

 Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

 

    Felt-øvelser
   
    Statistikk 2019

 "Alle på topp"

Fripistol
Fripistol B
Silhuett
Luftpistol 60
Luftpistol 40
Luft rekr. U14
Luft rekr. U12
Luft-Std 40
Luft-Fall 40
Luft-Sprint
Finpistol
Grovpistol
Standard
NAIS Fin
NAIS Grov

Hurtig Fin
Hurtig Grov
Hurtig Militær

Hurtig Revolver
Hurtig S-pistol
Hurtig S-revolver

Felt Fin
Felt Grov
Felt Militær
Felt Revolver

Felt Magnum 1
Felt Magnum 2
Felt S-Pistol
Felt S-Revolver
 
T96 Fin
T96 Grov
T96 Militær
T96 Revolver
T96 Magnum 1
T96 Magnum 2
T96 S-pistol
T96 S-Revolver
 

Rankinglister (Rankingregler)

    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

   
Felt Fin
   
Felt Grov
   
Felt Militær
   
Felt Revolver

Stevner per skytter:

Agnar Holm
Anders Kristiansen
Andreas Knudsen
Arnfinn Jansen
David Misund
Eivind Hegna
Elisabeth Lotsberg
Geir André Nyland
Geir Ove Nyjordet
Hans Enebakk
Hans Petter Norland
Helmi Solhaug
Jan Helge Johansen
Jon Ivar Sjåberg
Jostein Sander
Kasper Kullbraaten
Lars S. Aamodt
Leif Andressen
Marius Bjørnseth Kristoffersen
Mats Maciej Blickström
Morten Rustad
Per A. Kullbraaten
Petter Kleiven
Rannveig Therese Kildal
Robin Nilsson
Roy Anthony Fjellstad
Runar Holm
Seline Standahl Johannessen
Stian Bjørkelo
Svenn Arne Nordheim
Terje Thøgersen
Turid Blickstrøm
Vebjørn Moe Horten
Yngve Kristiansen