Ti på topp-liste for hele landet:
Ti på topp 2015

Ti på topp 2014

Ti på topp-lister per krets
Kretsvis Ti på topp kun til de kretser som kjøper kretsstatisstikk fom. 2015

11 Vest-Agder
12 Rogaland
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag