Alle på topp: Luft-Fall 30  2012 Klasse: Menn Kv Menn Jr Kv Jr oppdatert 23.mars 2013
vurd.krav: - - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 4 skyttere ( +4 )
2011 pl Navn, Klubb klasse Sum 2011 Dato type Sted Arr.
ny 1 Britt Elena Wollan, Støren PK Kv 13 ny 1.des Engan Leir Støren PK
ny 2 Lise Sørli Bach, Støren PK Kv 7 ny 12.nov Engan Leir Støren PK
ny 3 Siv Aas, Støren PK Kv 6 ny 1.des Engan Leir Støren PK
ny 4 Cathrine Volden, Støren PK Kv 1 ny 2.des Engan Leir Støren PK